ODSLUŽENA DOMENA

Vnesite nove DNS strežnike pri svojem registrarju: ns1.generacija.xyz in ns2.generacija.xyz

sledite naslednji
povezavi za več informacij